Feil 66

Kompensasjon ved strømbrudd

Husholdninger og fritidsboliger har krav på kompensasjon ved strømbrudd som varer over 12 timer. Strømbruddets varighet skal beregnes fra det tidspunkt nettselskapet først fikk melding om avbruddet, eller nettselskapet visste eller burde ha visst at et avbrudd har funnet sted.

Satsene for kompensasjon per målepunkt er som følger:

  • for husholdninger: 500 kroner ved avbrudd på 12 timer og deretter en sats på 40 kroner per time.
  • for fritidsboliger: 125 kroner ved avbrudd på 12 timer og deretter en sats på 10 kroner per time.

En samlet årlig kompensasjon kan ikke overstige forventet innbetalt nettleie for inneværende år.

Kompensasjonen utbetales uten at du trenger å søke om dette, og skal skje innen 12 uker etter at avbruddet har funnet sted. I praksis skjer dette ved et fratrekk på faktura for nettleie.

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål til dette.

https://www.nve.no/stromkunde/strombrudd-rettigheter-og-regler/

003d

Nytt nettselskap – Nordkyn Nett AS

Nordkyn Kraftlag SA har fra årsskiftet skilt virksomheten knyttet til distribusjon av elektrisk kraft ut i et heleid datterselskap, Nordkyn Nett AS.

Bakgrunnen for dette er endringer i Energiloven som trådte i kraft med virkning fra 01.01.2021.

Hva betyr det for deg som sluttkunde?

For de av sluttkundene som i dag får faktura for nettleie fra kraftleverandøren har dette ingen praktisk betydning. Faktura vil fortsette å komme fra kraftleverandøren, og betaling gjøres som tidligere til kraftleverandøren.

For de som til nå har mottatt faktura for nettleie fra Nordkyn Kraftlag SA medfører denne endringa at faktura heretter kommer fra Nordkyn Nett AS. Eventuelle Avtalegiro -og E-fakturaavtaler vil overføres til Nordkyn Nett AS uten at kunden trenger å gjøre noe.

For øvrig gjør vi oppmerksom på at betaling heretter skjer til nytt bankkontonummer som vil være oppgitt på neste faktura.

Ta gjerne kontakt med oss på telefon 784 99 700 eller send en e-post til firmapost@nksa.no dersom det er spørsmål knyttet til dette.

Vakttelefon 

48 23 40 04

Åpningstider

mandag – fredag: 07:30 – 15:00

Sentralbord:  78 49 97 00

Hold deg oppdatert på Facebook

2 uker siden

Vi har fått en feil på strekningen Mårøyfjord- Langfjordnes.Dette omfatter stedene:TorskefjordDeler av Bekkarfjord Laggo Nervei LangfjordnesFeilsøking pågår.Vi beklager ulemper dette måtte medføre. ... Se merSe mindre
Se på Facebook

3 uker siden

Vi har fortiden en feil på linjen til Kifjord, Dyfjord og Brenngam. Feilen er funnet og montørene er i gang med feilretting. ... Se merSe mindre
Se på Facebook