DLE

Det Lokale Eltilsyn (DLE) hos NORDKYN KRAFTLAG SA jobber for å redusere skader og ulykker forårsaket av elektrisk strøm.

Vi som nettselskaper er med hjemmel i tilsynsloven pålagt å drive tilsyn innen sine forsyningsområder og du som kunde er ut fra lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr pliktig til å la DLE få tilgang til det elektriske anlegget i din bolig.

Du er selv ansvarlig for at det elektriske utstyret og de installasjonene du har i huset brukes riktig og er i god stand. DLE (Det Lokale El tilsynet) fører likevel tilsyn med elektriske anlegg og utstyr for å øke el-sikkerheten i samfunnet. DLE vil kunne komme hjem til deg og føre kontroll med ditt elektriske anlegg og disse tilsynsoppgavene blir finansiert gjennom nettleien som du allerede betaler, så selve tilsynsbesøket vil ikke koste noe.

Vi har gjort oss stadig mer avhengige av elektriske apparater i hjemmene våre. Det fører også til en økt risiko for ulykker og brann. Dessverre er det slik at en stor del av de branner som vi i dag har i Norge skyldes elektrisitet eller feil bruk av elektriske artikler. Ut fra instruks fra Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap samt en lokal risikovurdering utfører vi kontroller og informasjonsarbeid.

Dette betyr at vi:

    • Fører tilsyn med alle elektriske lavspenningsinstallasjoner som er tilknyttet vårt forsyningsnett
    • Fører tilsyn med alle som ufører arbeid på elektriske lavspenningsinstallasjoner.
    • Fører tilsyn med virksomheter.
    • Hvert år besøker over ca. 100 anlegg med informasjon og kontroll
    • Har informasjon på messer, stand, i skoler og hos foreninger som er interessert.

I dag har vi 2 personer som jobber som Tilsynsingeniør med elsikkerhet i NORDKYN KRAFTLAG SA.

Kontakt oss gjerne på Tlf. 78 49 97 00 dersom du har spørsmål om strøm eller ønsker opplysning om tiltak for å minimalisere risiko for brann og ulykker.

Elsikkerhetsportalen