Flytting

Man melder flytting/overtakelse og bestiller kraft hos kraftleverandøren. Kraftleverandør vil da sende netteier en melding som oppretter innflytter som kunde hos netteier.

Netteier har i henhold til Energiloven §3-3 leveringsplikt til forbruker inntil det er inngått en avtale med valgt kraftleverandør. Det betyr at innflytter får levert kraft på netteiers leveringsplikt (ventetariff) inntil innflytter har bestillt kraft fra en kraftleverandør.

Vi gjør oppmerksom på at kraft levert på leveringsplikt vanligvis er dyrere enn hva en kraftleverandør kan tilby, og er ikke ment som en permanent løsning. Ta derfor kontakt med kraftleverandøren for å inngå avtale.

Oversikt over kraftleverandører finner du her:

www.strompris.no

 

Opphør av nettleieavtale

Husk  å melde fra i god tid ved utflytting, dette skal også gjøres til kraftleverandøren.