Leveringsplikt

– kraft fra nettselskapet

Alle nettselskap er gjennom energiloven pålagt å levere kraft inntil kunden har inngått kraftleveringskontrakt med en kraftleverandør.
Når kunder uten kraftleveringskontrakt blir tilkoblet nettet, vil disse bli registrert på leveringsplikt(ventetariff) og fakturert for kraft fra nettselskapet.

Vi gjør oppmerksom på at kraft levert på leveringsplikt er dyrere og ikke ment som en permanent løsning. Ta derfor straks kontakt med kraftleverandøren for å inngå en ordinær kraftleveringskontrakt.

Hvordan unngå å få kraft levert på leveringsplikt?

Ved å inngå avtale med kraftleverandør før du bestiller nettleie vil du kunne få levert kraft fra kraftleverandøren fra første dag.

Velge kraftleverandør

Oversikt over kraftleverandører finnes på Strompris.no nettsider.

Fra nyttår 2008 er det lagt til rette for at bestilling av strøm ved flytting kan ordnes av kraftleverandør. Du må inngå avtale med den kraftleverandøren du velger. Kraftleverandøren vil deretter ordne resten for deg. Kraftleverandøren trenger opplysninger om deg og aktuelt målepunkt. Disse opplynsingene finner du lettest på siste faktura fra oss:

  • Målepunkt-ID og eventuelt målarnummer
  • Sluttbrukers navn og postadresse
  • Anleggs- og fakturaadresse, dersom disse er ulik postadresse
  • Måleravlesning i perioden 20 – 6 dager før flyttedato eller dato for leverandørbytte