Måling og avregning

Info om måling og avregning

Måling og avregning foretas etter: Forskrift om måling,avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester.

Nordkyn Kraftlag SA legger til grunn avlest forbruk ved fakturering og leverandørskifte. Ved manglende avlesning på avregningsdato blir målerstand stipulert.

Avregning sendes hovedsakelig ut hver måned. Næringskunder med stort forbruk faktureres hyppigere.

Fakturaen er basert på faktisk avlesning i perioden, det kan forkomme stipulering på avregningsdagen og du som kunde oppfordres til å kontrollere fakturaen.

Vi kan levere faktura i:

  • papirformat
  • e-faktura
  • EHF ( bedriftskunder )

Papirformat og e-faktura kan samkjøres med avtalegiro.