Priser

Nettariffer fra 01.01.2023

Husholdnings- og næringskunder med et årsforbruk mindre enn 100 000 kWh, se her

 

 

Næringskunder med årsforbruk større enn 100 000 kWh:
Tariffgruppe Kapasitetsledd
kr.
Effektledd
kr./kW pr. år
Energiledd
øre/kWh
Små næring < 50 kW 10 000 525  7,5
Stor næring  50-300 kW 10 000 525 7,5
Stor næring > 300 kW 75 000 450 7,5
Stor næring > 4000 kW 75 000 650 7,5

Alle priser er oppgitt eksklusive avgifter, og dette kommer i tillegg:
– Enova-avgift; 1 øre/kWh for husholdningskunder og kr. 800 pr målepunkt for næringskunder
– 25 % merverdiavgift; Husholdningskunder i vårt leveringsområde er fritatt for merverdiavgift.
– Forbruksavgift (Elavgift); Husholdningskunder og offentlig virksomhet i vårt leveringsområde er fritatt
for forbruksavgift. Øvrig forbruk blir belastet med 0,546 øre/kWh.