Sponsing og fond

– fond for allmennyttige formål

Nordkyn Kraftlag SA kan i forbindelse med årsoppgjøret sette av midler til fond for allmennyttige formål. Midlene fordeles på fond, ett for hver kommune i lagets forsyningsområde, og fordeles likt på begge kommunene.

Mål for tildeling av midler er å fremme tiltak i lokalsamfunnet som kommer allmennheten til gode, herunder lag og foreninger som driver organisert aktivitet for barn og ungdom.

Retningslinjer:

Link til retningslinjer

Bruk det elektroniske søknadsskjemaet lengre ned på denne siden.

Søknadsfrist : 01.09.2023

Søknadsskjema