Utredninger
Lokale energiutredninger

Våre husholdningskunder er fritatt for merverdiavgift og forbruksavgift.

Hvert energiverk må utarbeide en lokal energiutredning for sitt konsesjonsområde, jfr forskrift utarbeidet av Norges Vassdrags og Energidirektorat. Kravet trådte i kraft 1. januar 2003

Nordkyn Kraftlag AL har i samarbeid med PowerON AS utarbeidet lokale energiutredninger for Lebesby og Gamvik kommune.

Disse kan leses her:

Det er avholdt offentlig møte for Lebesby og Gamvik kommune. Her kan du lese referatet fra møtet.