Hjem Priser Utkoblinger Om oss Kundeservice EL-Sikkerhet

 

Welcome to the top of Norway...

Nyheter
STREIK I ENERGIBRANSJEN
EL & IT Forbundet, Fagforbundet, Delta og Parat er fortsatt ikke kommet til enighet med KS Bedrift om nye vilkår for hviletidsbestemmelser i energisektoren.

Streiken trappes opp og Nordkyn Kraftlag SA er tatt ut i streik fra arbeidstidens begynnelse den 24.10.2016.

Vi ber om forståelse for at vi i streikeperioden vil ha redusert service. Det betyr at det kun er ved driftsforstyrrelser der det er fare for liv og helse (også dyrehelse) og utilbørlig skade for 3. person at feil i nettet vil bli reparert. Ved andre driftsforstyrrelser vil vi eventuelt måtte søke de streikenes fagforening om dispensasjon fra streiken.

All ordinær anleggsvirksomhet og tilkobling av nyanlegg og ombygging av installasjoner vil dessverre måtte utsettes til streiken er over.

Vakttelefon
48 23 40 03 eller 48 23 40 04
efaktura
Kontakt oss
Boks 368 - 9790 Kjøllefjord
Tlf. 78 49 97 00 Faks 78 49 97 03
Mail firmapost@nordkyn-kraftlag.no