Installatørmelding

Nå er det klart for installatørene å melde anlegg via Installatørweben.

For å få brukernavn og passord må dere henvende dere til Nordkyn Kraftlag SA sin firmapost.

Bruk linken for å komme inn på installatørweben.
INSTALLATØRMELDING