Måleravlesning

De fleste kundene har fått installert ny stømmåler som leser av strømforbruket automatisk.

De som ennå ikke har fått installert ny strømmåler må lese av målerstanden med jevne mellomrom, og minimum 1 gang pr. år, og oppgi den til oss.

Målerstand kan oppgis på telefon 7849 9700, eller på følgende e-post: firmapost@nksa.no.